XVIII KONKURS PAPIESKI

„Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża.

Historia konkursu - 2016

XVI Konkurs Papieski pt. „Święty Jan Paweł II orędownik miłosierdzia, inicjator Światowych Dni Młodzieży” zgromadził w dniu 7 czerwca w Wadowicach laureatów, ich opiekunów, patronów, sponsorów oraz darczyńców.

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą koncelebrowaną w Bazylice pw. Najświętszej Marii Panny. Mszę prowadził ks. Prałat Jarosław Sroka - Krajowy Duszpasterz OHP. Koncelebransami byli: ks. Jarosław Liebersbach - Duszpasterz Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz ks. Infułat Jakub Gil z Wadowic. Ks. Prałat dziękował za dar miłosierdzia, pogratulował wszystkim laureatom, a organizatorom życzył wytrwałości w kontynuowaniu inicjatywy.

Po mszy św. zgromadzeni przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II na wadowickim rynku, gdzie Komendant Główny Marek Surmacz oraz Zastępcy Komendanta Głównego OHP Renata Wicha i Wojciech Szewczyk oraz Krzysztof Świerczek - Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP, Z-ca Wojewódzkiego Komendanta Bożena Rążewska oraz Jolanta Zacny Komendant wadowickiego hufca złożyli wiązanki kwiatów. Wspólna fotografia zakończyła część modlitewną finału.

Uroczyste rozdanie nagród miało miejsce w Wadowickim Centrum Kultury, w którym po powitaniu przez prowadzących Ewę Opałek-Śnieg – Kierownika Zespołu ds. kształcenia i wychowania MWK OHP oraz Jolantę Zacny Komendanta 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach i wysłuchaniu Hymnu Państwowego, zebranych gości przywitał Krzysztof Świerczek - Komendant MWK OHP oraz przedstawił listy, które wpłynęły w związku z organizacją Konkursu od Kardynała Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy oraz Wojewody Małopolskiego Józefa Pilcha. Następnie zabrał głos Komendant Główny OHP, który dziękował młodym twórcom za zaangażowanie i serce, jakie włożyli tworząc niepowtarzalne dzieła, dając wyraz głębokiego szacunku dla autorytetu moralnego św. Jana Pawła II. Głos zabierali m. in. Bartosz Kaliński Starosta Powiatu Wadowickiego oraz Halina Cimer Wicekurator Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Po wypowiedziach gości przewodniczący Jury XVI Konkursu Papieskiego prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wygłosił krótki komentarz do werdyktu Jury. Pan profesor wyraził żal, że nie udało się nagrodzić wszystkich spośród 582 nadesłanych prac. W końcu nastąpiła część najbardziej oczekiwana przez laureatów i ich opiekunów, czyli ogłoszenie wyników XVI Konkursu Papieskiego połączone z wręczaniem nagród i pokazem multimedialnym nagrodzonych prac. Wśród nagród znalazły się: laptopy, tablety, aparaty fotograficzne, kuchenka mikrofalowa, książki, zestawy promocyjne i wiele innych ufundowanych przez prawie stu darczyńców. W części artystycznej gali finałowej wystąpił dziecięcy zespół KIVI, który działa przy Wadowickim Centrum Kultury wraz solistą Hubertem Targoszem przygotowany pod kierunkiem pani Bogumiły Kowalczyk. Ponadto wystąpili również laureaci Amatorskiej Twórczości Artystycznej „Wiosna Kulturalna OHP 2016” uczestniczki 6-32 HP w Limanowej: Stanisława Michałek, Angelika Pietrzak, Mariola Wierzycka, Sylwia Duda, które wykonały utwór pt. „Błogosławieni miłosierni”. Na zakończenie gali zebrani udali się na wernisaż prac, a organizatorzy podziękowali wszystkim za udział, ofiarność oraz zaprosili do udziału w konkursie za rok.

Fot. 1

Fot.1 Msza święta w Bazylice pw. Najświętszej Marii Panny w Wadowicach (od lewej: Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant OHP, Marek Surmacz – Komendant Główny OHP oraz zastępcy Komendanta Głównego- Renata Wicha i Wojciech Szewczyk.

Fot. 2

Fot. 2 Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem świętego Jana Pawła II.

Fot. 4

Fot. 3 Pamiątkowe zdjęcie uczestników Konkursu Papieskiego.

Fot. 3

Fot. 4 Przemówienie Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza podczas Gali Finałowej Konkursu Papieskiego.

Fot. 5

Fot. 5 Laureaci I miejsc w kategorii plastyka – młodzież szkolna podczas wręczenia nagród (od prawej: Renata Wicha – zastępca Komendanta Głównego OHP, Marek Surmacz – Komendant Główny OHP oraz sponsorzy: Krystyna Brzegowa i Antoni Wiatr).

Fot. 6

Fot. 6 Laureatki konkursu wraz z Komendantem Głównym Markiem Surmaczem (pierwszy od prawej) i Komendantem Wojewodzkim Krzysztofem Świerczkiem (pierwszy od lewej)podczas wernisażu nagrodzonych prac.


LAUREACI

XVI KONKURSU PAPIESKIEGO

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK MIŁOSIERDZIA

INICJATOR ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY”

 

FOTOGRAFIA
w kategorii - UCZESTNICY OHP:
    
MIEJSCE I:  Daniel Panicz 5-2 Hufiec Pracy Piotrków Trybunalski, „Trwamy na brzegu Panie…”;
MIEJSCE II: Karolina Wenderlich 16-6  Hufiec Pracy Wałcz, Kółko Fotograficzne „Chwila”, „Światowe Dni Młodzieży”;
MIEJSCE IIIDorota Długołęcka 16-6  Hufiec Pracy Wałcz, Kółko Fotograficzne „Chwila”, „Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży”;  

WYRÓŻNIENIA JURY:
1.    Patryk Lemieszek 5-6 Hufiec Pracy Łódź, „Człowiek Miłosierdzia – Jan Paweł II”;
2.    Karolina Hajdyła 6-11 Hufiec Pracy Wadowice, „Zjednoczy nas miłość, wiara i modlitwa”;
3.    Hubert Durak 6-17 Hufiec Pracy Oświęcim, „Na spotkaniu z różańcem”;
4.    Bartłomiej Stanek  6-11 Hufiec Pracy Wadowice, „Bądźmy apostołami miłosierdzia”;
5.    Mariusz Jamróz 6-10 Hufiec Pracy Myślenice, „W ciszy usłysz Jego głos”;
6.    Przemysław Ramenda 6-11 Hufiec Pracy Wadowice, „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest”;

WYRÓŻNIENIA ORGANIZATORÓW:
1.    Patrycja Goryczko 6-8 Hufiec Pracy Kraków, „Dzieląc się miłością”;
2.    Aleksandra Kwiecień 6-6 Hufiec Pracy Proszowice, „Źródło życia”;
3.    Daniel Śmigla 6-5 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Lanckorona, „Miłosierdzie – to dziś najcenniejszy dar naszych pokoleń”;
4.    Ilona Młynarczyk 6-32 Hufiec Pracy Limanowa, „W oczekiwaniu na Światowe Dni Młodzieży”;
5.    Sylwia Walor 6-5 Hufiec Pracy Kraków, „Spotkajmy się w Krakowie”;
6.    Kamil Kozak 6-36 Hufiec Pracy Skomielna Biała, „Dziękuję Panu, bo jest miłosierny”;
7.    Weronika Buldończyk 6-18 Hufiec Pracy Kęty, „Nie lękajcie się być świętymi”.

FOTOGRAFIA
w kategorii - MŁODZIEŻ SZKOLNA:

MIEJSCE I: Agata Kozak Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II, Wilcza Wola,
„Młodzi niepokorni” (lat 14);
MIEJSCE II: Patrycja Tęcza Zespół Szkół im. Jana Pawła II, Wilcza Wola,
„Miłosierny jak Ojciec” dyptyk (lat 15);
MIEJSCE III: Andżelika Pełka Zespół Szkół im. Jana Pawła II, Wilcza Wola,
„Tacy sami jak my. Bądźmy miłosierni” tryptyk (lat 14).

WYRÓŻNIENIA JURY:
1.    Natalia Królak Gimnazjum im. C. Miłosza, Topola Królewska, „Święty Jan Paweł II – moim towarzyszem w życiu” ;
2.    Sebastian Stemplewski Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Obrońców Pokoju, Opole, „…nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia”.

PLASTYKA
w kategorii -  UCZESTNICY OHP

MIEJSCE I:     Dominik Kijas Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Pleszew,  „Razem przez krzyż”;
MIEJSCE II:  Karol Łukawski 10-6 Hufiec Pracy Augustów, „Bóg z nami”;
MIEJSCE III: Konrad Klaja 6-4 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Trzebinia,
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

WYRÓŻNIENIA JURY:
1.    Justyna Hojda 6-33 Środowiskowy Hufiec Pracy Nowy Sącz, „Pielgrzymi”;
2.    Daria Skiba 14-9 Hufiec Pracy Giżycko, „Spotkanie młodych z Chrystusem”;
3.    Sylwia Getka 7-35 Hufiec Pracy Warszawa, „Wyznaczenie kierunku życia”;
4.    Joanna Grochot 6-2 Hufiec Pracy Niepołomice, „Prowadź mnie Ojcze”;
5.    Weronika Buchalik 12-20 Hufiec Pracy Rybnik, „Miłosierdzie źródłem nadziei”;
6.    Małgorzata Niziołek 6-38 Hufiec Pracy Gorlice, „Błogosławieni miłosierni”.

WYRÓŻNIENIA ORGANIZATORÓW:
1.    Ewa Dudzik 6-25 Hufiec Pracy Bochnia, „Pan kiedyś stanął nad brzegiem”;
2.    Magdalena Dudczak 6-34 Hufiec Pracy Stary Sącz, „Dom rodzinny jest wspólnym zamieszkiwaniem ludzkich serc”.

PLASTYKA
w kategorii - MŁODZIEŻ SZKOLNA

MIEJSCE I:
Hanna Pia Michalska Gliwice, „Święty Jan Paweł II orędownik miłosierdzia, inicjator Światowych Dni Młodzieży” (lat 6);
Anna Ozga Dzikowiec, „Dobrych ludzi nikt nie zapomina” (lat 15);
Joanna Jasiewicz Zespół Szkół Plastycznych, Bielsko – Biała, „Duchowy pomost” (lat 18);
MIEJSCE II:  
Oliwia Łabecka Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej, Juchowo, „Święty Jan Paweł II orędownik miłosierdzia, inicjator Światowych Dni Młodzieży” (lat 10);
Aleksandra Małecka Gimnazjum nr 14 im. Jana Pawła II, Włocławek, „Przyjdź do nas Ojcze Święty” (lat16);
Amelia Piłka Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Cerekwica Nowa, „Spotkajmy się w lipcu w Krakowie”; (lat 18);
MIEJSCE III:  
Marcin Kozioł Szkoła Podstawowa, Woźniki, „Czekałem na Was i jesteście” (lat 8);
Julia Solak Gimnazjum nr 14 im. Jana Pawła II, Włocławek, „Zawsze z Wami” (lat 14);
Aleksandra Przybyło Rakszawa, „Wszyscy jesteśmy jedno” (lat 18).

WYRÓŻNIENIA JURY:
1.    Oliwia Koniorczyk Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II, Wadowice, „Światło nadziei” ;
2.    Tobiasz Hardek Szkoła Podstawowa, Woźniki, „Światowe Dni Młodzieży” (lat 7);
3.    Krystyna Kusiak Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Kobylanka, „Papież w moim sercu” ;
4.    Klaudia Chalewska Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Sędziszów, „Święty Jan Paweł II orędownik miłosierdzia, inicjator Światowych Dni Młodzieży” ;
5.    Adrianna Stróżańska Gimnazjum nr 14 im. Jana Pawła II, Włocławek, „Zjednoczeni krzyżem” ;
6.    Klaudia Macioł Gimnazjum im.H. Łasaka , Skomielna Biała, „Jan Paweł II wypoczywający pod drzewem”.


XVI KONKURS PAPIESKI ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 17 maja w Wadowicach odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. Święty Jan Paweł II orędownik  miłosierdzia, inicjator Światowych Dni Młodzieży”, organizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy już po raz szesnasty.

Do wadowickiego hufca wpłynęły 582 prace. W tym 410 prac uczestników Ochotniczych Hufców Pracy (206 fotograficznych, 204 plastyczne), 172 prace młodzieży szkolnej (26 fotograficznych, 146 plastycznych). Komisja Konkursowa obradowała w składzie: przewodniczący - prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, członkowie komisji: Sławomir Męcina - Dyrektor Biura Edukacji i Organizacji Jednostek Opiekuńczo-Wychowawczych Komendy Głównej OHP, Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP w Krakowie, Marek Brzeźniak – grafik, Jerzy Kozak – artysta - plastyk, Ewa Opałek - Śnieg – Kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Małopolskiej WK OHP w Krakowie, Jolanta Zacny – Komendant 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach. Jury miało niełatwe zadanie, aby spośród tak ogromnej ilości dzieł wybrać te najlepiej ukazujące przesłanie płynące z nauczania św. Jana Pawła II. Przy ocenie jury brało pod uwagę zgodność pracy z tematem, wartości artystyczne oraz oryginalność podejścia do tematu i samodzielność wykonania. Sposób podejścia młodzieży do tematu konkursu wskazuje, że idea, nauka i przesłanie św. Jana Pawła II stanowią dla nich nadal wielką wartość i są drogowskazem w codziennym życiu. Nazwiska utalentowanych autorów zostaną ogłoszone alfabetycznie na stronach www.konkurs-papieski.com oraz w dniu 7 czerwca podczas uroczystej gali w Wadowickim Centrum Kultury. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną umieszone w corocznie wydawanym albumie pokonkursowym. Patronat nad konkursem objęli m.in. Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz, Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Marek Surmacz, Burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski, Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński. Organizatorzy konkursu przygotowali dla laureatów cenne nagrody.

HP WADO fot.1

HP WADO fot.2HP WADO fot.3HP WADO fot.4

HP WADO fot.5


Zaproszenie do udziału w XVI Ogólnopolskim Konkursie Papieskim pt. „Święty Jan Paweł II orędownik miłosierdzia, inicjator światowych dni młodzieży”.

Ogólnopolski konkurs fotograficzny i plastyczny organizowany od 16 lat przez Ochotnicze Hufce Pracy będzie miał swój finał 7 czerwca br., jak co roku w Wadowicach. To była wspaniała gala, którą rozpoczęła się mszą świętą o 9.30 w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny na wadowickim Rynku. Wręczenie nagród i występy okolicznościowe zakończyły uroczystość, na którą Hufiec Pracy w Wadowicach i Małopolska Wojewódzka Komenda OHP zaprosiły do gościnnego Centrum Kultury na ul. Teatralną 1.

Konkurs skierowany był do młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy oraz do młodzieży szkolnej z całego kraju. Prace plastyczne i fotograficzne do wadowickiego Hufca już napłynęły. Komisja pod przewodnictwem prof. Piotra Jargusza – Dyrektora Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w dniu 17 maja przystąpiła do oceny prac. Do Małopolskiej Komendy OHP dostarczane były również cenne nagrody od sponsorów i darczyńców z całej Małopolski oraz od Komendy Głównej OHP.