XVIII KONKURS PAPIESKI

„Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża.

Historia konkursu - 2002

W roku 2002 odbył się II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pt. „Dziękujemy Ci Ojcze”.

Jego założeniem była prezentacja dzieł materialnych i artystycznych związanych z osobą i dziełem Ojca Świętego – dedykowanych Papieżowi lub nazwanych Jego imieniem.

Dla tej edycji Konkursu otrzymaliśmy, co sobie szczególnie cenimy – specjalne błogosławieństwo od Ojca Świętego Jan Pawła II.

Na konkurs zgłoszono 90 prac, w tym 264 fotografie. Za najlepszą pracę Konkursu, której przyznano Grand Prix, a zarazem nagrodę Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego (który był jednym z honorowych patronów) jury uznało piękny tryptyk dwóch autorów z Nysy. Jednocześnie praca ta otrzymała I nagrodę w kategorii uczestników OHP. Jury oceniło poziom konkursu jako bardzo wysoki, wyższy niż w roku ubiegłym. Przyznano 10 nagród i 15 wyróżnień.

Dzięki pomocy i życzliwości wielu osób, firm i instytucji pozyskaliśmy cenne nagrody, a także wydaliśmy pierwszy album pokonkursowy zawierający wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace, a także fotokopię Apostolskiego Błogosławieństwa Ojca Świętego dla uczestników Konkursu i młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w całej Polsce. Album został wręczony laureatom, patronom i gościom wernisażu finałowego, który odbył się 6 czerwca br. w Wadowickim Centrum Kultury. W sierpniu 2002 r. podczas pielgrzymki Ojca Świętego do Krakowa i Łagiewnik zorganizowana była w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wystawa pokonkursowa, którą obejrzało wiele tysięcy osób.


Honorowy patronat nad konkursem objęli:

 • Komendant Główny OHP Janusz Lewandowski
 • Duszpasterz Krajowy OHP - ks. Biskup Antoni Długosz
 • Metropolita Krakowski - ks. Kardynał Franciszek Macharski
 • Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara
 • Wojewoda Małopolski Jerzy Adamik
 • Małopolski Kurator Oświaty Jerzy Lackowski
 • Rektor Akademii Pedagogicznej prof. Dr hab. Michał Śliwa
 • Starosta Powiatu Wadowickiego Józef Kozioł
 • Burmistrz Wadowic Ewa Filipiak
 • Dyrektor Muzeum Historii Fotografii Maciej Beiersdorf


Patronat medialny:

 • „Gazeta Krakowska”
 • Radio Plus
 • Telewizja Polska S.A. Oddział W Krakowie


Laureaci II Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Dziękujemy Ci Ojcze”:

Młodzież OHP:

 • I Nagroda i Grand Prix - Rajmund Kosztyła i Tomasz Zagwodzki – Środowiskowy Hufiec Pracy 8–3 Nysa
 • II Nagroda - Krzysztof Bury – Hufiec Pracy 6-13 Kraków
 • III Nagroda - Mariusz Krysiak – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie
 • IV Nagroda - Agnieszka Likus - Ośrodek Szkolenia i Wychowania MWK OHP w Krakowie; Bartosz Pierzchała – Hufiec Pracy 6-13 Kraków; Maksymilian Plata – Środowiskowy Hufiec Pracy 6-34 Nowy Sącz; Małgorzata Piasecka – Hufiec Pracy 7-12 Płock


Młodzież z Małopolski (spoza OHP):

 • I Nagroda - Agnieszka Zacny z Wadowic
 • II Nagroda - Judyta Sobczak z Bańskiej Niżnej
 • III Nagroda: Anna Jawornicka z Krakowa


Wyróżnienia:

Młodzież OHP:

 • 1. Edyta Opałka – Środowiskowy Hufiec Pracy 7-1 Radom
 • 2. Artur Kołodziej – Hufiec Pracy 6-2 Niepołomice
 • 3. Adrian Rybarczyk – Hufiec Pracy 6-11 Wadowice
 • 4. Agnieszka Suchenko – Ośrodek Szkolenia i Wychowania MWK Kraków
 • 5. Andrzej Biegał – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Olesno
 • 6. Emilia Paluch – Hufiec Pracy 11-12 Gdynia


Młodzież z Małopolski:

 • 1. Natalia Bugaj – Myślenice
 • 2. Adrian Kaszluga – Tarnów
 • 3. Elżbieta Maciejczyk – Andrychów
 • 4. Anna Jastrzębska – Kraków
 • 5. Sylwia Piskorz – Kraków
 • 6. Dominik Nieć – Myślenice
 • 7. Jagoda Ziomek – Kraków
 • 8. Zofia Żak – Powroźnik
 • 9. Joanna Stanach - Myślenice