XVIII KONKURS PAPIESKI

„Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża.

Kalendarium


1920
18 maja

W Wadowicach urodził się Karol Józef Wojtyła; jego rodzice: Karol Wojtyła oraz Emilia z Kaczorowskich.

1920
20 czerwca
Chrzest Karola Józefa Wojtyły w kościele pod wezwaniem Ofiarowania NMP w Wadowicach.
1926
wrzesien

Rozpoczęcie nauki w klasie I Publicznej Szkoły Powszechnej 7-klasowej Męskiej im. Marcina Wadowity w Wadowicach.

1929
13 kwietnia

Śmierć matki Emilii z Kaczorowskich Wojtyłowej.
1929
24, 25 maja
Spowiedź i I Komunia Święta.
1930
czerwiec
Karol Wojtyła zdał egzamin do Państwowego Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach.
1930- 1938Nauka w Państwowym Gimnazjum im. M. Wadowity.
1938
kwiecień, maj
Egzamin dojrzałości.
1938
3 maja
Karol Wojtyła przyjął z rąk ks. metropolity krakowskiego Adama Stefana Sapiehy Sakrament Bierzmowania i otrzymał imię Hubert.
1938
20 czerwca - 7 lipca
Służba pracy w 7 batalionie 9 Kompanii Junackich Hufców Pracy w Zubrzycy Górnej.
1938
lato
Karol Wojtyła przenosi się wraz z ojcem do Krakowa.
1938 - 1946
Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, wybuch wojny, praca w krakowskim „Solvayu” i kamieniołomach na Zakrzówku. Studia w tajnym seminarium duchownym.
1941
08 lutego
Śmierć ojca.
1946
11 stycznia
Święcenia kapłańskie z rąk ks. kardynała Adama Stefana Sapiehy
1946 - 1948Studia na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie
1948 - 1949Wikariusz w Niegowici.
1949 - 1951Wikariusz w parafii św. Floriana w Krakowie.
1958
08 lipca
Nominacja na biskupa pomocniczego w Krakowie.
1958
28 września
Konsekracja biskupia w katedrze wawelskiej.
1962 - 1965Udział w I Soborze Watykańskim.
1963
30 grudnia
Mianowanie  ks. bp Karola Wojtyłę arcybiskupem metropolitą Krakowskim.
1967
26 czerwca
Wręczenie arcybiskupowi Karolowi Wojtyle przez Papieża Pawła VI w Watykanie nominacji kardynalskiej.
1969 - 1977Udział w Synodzie  Biskupów.
1978
06 sierpnia
Śmierć papieża Pawła VI.
1978
09 maja - 08 grudnia

Udział w pogrzebie papieża Pawła VI, udział w konklawe i wyborze Jana Pawła I.
1978
28, 29 września
Śmierć papieża Jana Pawła I.
1978
16 października
Wybór na papieża - Jana Pawła II.
1978
22 października
Inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II.
1981
13 maja

Zamach na życie Ojca Świętego na Placu św. Piotra w Watykanie.
2005
02 kwietnia

Godz. 21.37 - śmierć Jan Paweła II.
2005
13 maja

Papież Benedykt XVI ogłasza rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.
2007
02 kwietnia

Zakończenie etapu diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.
2009
13 maja

Uznanie heroiczności cnót Jana Pawła II - rozpoczęcie kolejnego etapu procesu beatyfikacyjnego papieża Polaka.
2011
01 maja

Beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II.
2014
27 kwietnia

Kanonizacja Błogosławionego Jana Pawła II.