XVII KONKURS PAPIESKI

Być jak „Brat naszego Boga”

 

 

 

LAUREACI XVII KONKURSU PAPIESKIEGO ALFABET 1 

 

XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PAPIESKI ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 16 maja odbyło się posiedzenie Komisji XVII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. Być jak „Brat naszego Boga” organizowanego przez 6-11 HP Wadowie oraz Małopolską Wojewódzką Komendę OHP w Krakowie przy wsparciu Komendy Głównej OHP.

Głównym celem tegorocznej edycji konkursu było przybliżenie postaci św. Brata Alberta, apostoła ludzi ubogich i potrzebujących, którego wielkim orędownikiem był św. Jan Paweł II. Do wadowickiego hufca wpłynęło 501 prac. W tym 357 prac uczestników Ochotniczych Hufców Pracy (174 fotograficznych, 183 plastyczne), 144 prace młodzieży szkolnej (19 fotograficznych, 125 plastycznych). Komisja Konkursowa obradowała w składzie: przewodniczący - prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, członkowie: Sławomir Męcina - Dyrektor Biura Edukacji i Organizacji Jednostek Opiekuńczo-Wychowawczych Komendy Głównej OHP, Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP w Krakowie, Marek Brzeźniak – grafik, Maria Filek – plastyk, Jolanta Zacny – Komendant 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach, ks. Rafał Bobek Duszpasterz Małopolskiej WK OHP w Krakowie. Jury miało niełatwe zadanie aby spośród tak dużej ilości prac wybrać te, które najlepiej ukazują przesłanie płynące z nauczania św. Jana Pawła II. Przy ocenie komisja brała pod uwagę zgodność pracy z tematem, wartości artystyczne, oryginalność podejścia do tematu oraz samodzielność wykonania. Wyłonieni laureaci zostaną pisemnie zaproszeni przez organizatorów do udziału w uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 6 czerwca w Wadowickim Centrum Kultury. Nazwiska utalentowanych autorów w kolejności alfabetycznej zostaną zamieszczone na stronie www.konkurs-papieski.com. Organizatorzy przygotowali dla młodych twórców cenne nagrody. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się w corocznie wydawanym albumie pokonkursowym. Patronat Honorowy nad konkursem objęli Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski, Marek Surmacz Komendant Główny OHP, Ks. Prałat Jarosław Sroka Duszpasterz Krajowy OHP, Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego, Józef Pilch Wojewoda Małopolski, prof. dr hab. Jacek Majchrowski       Prezydent Miasta Krakowa, Bartosz Kaliński Starosta Powiatu Wadowickiego, dr Mateusz Klinowski Burmistrz Wadowic, prof. dr hab. Kazimierz Karolczak Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty. Patronat  medialny sprawuje TVP 3 Kraków, Radio Plus Kraków, Portal „Magiczny Kraków”. Nie słabnące zainteresowanie konkursem wśród młodych ludzi pokazuje, że nauczanie Ojca Świętego wciąż jest im bliskie i potrafią czerpać z niego cenne wskazówki do swojego życia.
   
 

Fot. 1,2,3  Ocena prac przez komisję konkursową

Fot. 4 Od prawej: ks. Rafał Bobek Duszpasterz Małopolskiej WK OHP w Krakowie, prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Sławomir Męcina - Dyrektor Biura Edukacji i Organizacji Jednostek Opiekuńczo-Wychowawczych Komendy Głównej OHP, Jolanta Zacny – Komendant 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach

Fot. 5 ks. Rafał Bobek Duszpasterz Małopolskiej WK OHP w Krakowie, Maria Filek – plastyk

Fot. 6 Od lewej: Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ks. Rafał Bobek Duszpasterz Małopolskiej WK OHP w Krakowie, Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP w Krakowie, Sławomir Męcina - Dyrektor Biura Edukacji i Organizacji Jednostek Opiekuńczo-Wychowawczych Komendy Głównej OHP

 

Tekst - Dorota Paździora
Zdjęcia - Joanna Śliwa, Janusz Bartoszek

 

 

72705